Header

Glasaću za Srebrenicu´: MUP RS puca u mir u Bosni i Hercegovini

                    Srebrenica - BiH

Građanska inicijativa "Glasaću za Srebrenicu" saopćila je da je Policijska stanica u Srebrenici nastavila proces poništavanja prebivališta građana nesrpske nacionalnosti započet nedavno u Višegradu, i u drugim opštinama Podrinja.
"Imajući u vidu da je Građanska inicijativa Glasaću za Srebrenicu registrovala dovoljan broj birača za pobjedu zajedničkog kandidata političkih stranaka koje ne spore da je u Srebrenici počinjen u julu 1995. počinjen genocid, vladajući režim u RS želi kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma odbraniti rezultate koje je postigao svojom genocidnom politikom.

Vlada i MUP Republike Srpske, na čelu sa Miloradom Dodikom, je direktno prekršio Dejtonskog mirovni sporazum i ovakvim djelovanjem na kocku stavio mir i stabilnost u Srebrebrenici i cijelom Podrinju. Namjera režima Milorada Dodika je da ovlada Memorijalnim centrom u Potočarima s ciljem njegovog uništenja, po uzoru na djelovanje lokalnih vlasti u Višegradu i Prijedoru u kojima su mjesta stradanja nedostupna porodicama žrtava.

Udruženja žrtava genocida i etničkog čišćenja u BiH očekuju od OHR-a, Delegacije EU Komisije u BiH, Ambasade SAD i Vijeća za implementaciju mira da zaštite Dejtonski mirovni sporazum i omoguće slobodu kretanja i boravka svim građanima BiH i tako zaštite mir u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ovo flagrantno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma ne bude spriječeno i sankcionisano, onda se sa sigurnošću može reći da se naša država nalazi u novembru 1995. Mi, djeca ubijenih iz Potočara, i bezbroj drugih mjesta masovnih stradanja u BiH, za razliku od naših roditelja, se sigurno nećemo povinovati naređenjima MUP-a RS.

Inicijativa će u najkraćem mogućem roku podnijeti krivičnu prijavu protiv donosioca rješenja, komandira Policijske stanice u Srebrenici Adisa Cibralića, načelnika CJB Bijelina Vasilije Andrića, ministra unutrašnjih poslova RS Stanislava Čađe ali i Branka Petrića, predsjednika CIK-a BiH zbog kršenja Ustava BiH i RS, koji slobodu kretanja i izbora prebivališta građana BiH tretiraju kao osnovne ustavne demokratske principe.

Podsjećamo javnost i građane da u Ustavu BiH (Član 1) jasno stoji da "postoji sloboda kretanja širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i entiteti neće ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta". Isti princip je utvrđen Članom 2 Ustava BiH koji izričito nalaže da "sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode - što uključuje i pravo na slobodu kretanja i prebivališta".

Ustav "RS" također, u Članu 21, nalaže da se "građani mogu slobodno kretati, nastanjivati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vračati". U istom se navodi da se ograničenja kretanja mogu uvesti samo "radi vođenja krivičnog postupka ili radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi". U Ustavu entiteta (Član 21) jasno stoji da nikakva ograničenja iz političkih razloga ne mogu biti ustanovljena", navodi se u saopćenju inicijative Glasaću za Srebrenicu.

Istočna Bosna