Header

Kozluk:Akcija čiščenja igrališta FK Mineral

Danas 27.06.2020. velika grupa građana Kozluka zagrijana dobrom voljom prihvatila se posla i krenula u čiščenje Mineralovog igrališta.


Da li je, njihova (vrela) dobra volja i složan rad doprinjeo da i dan bude baš vreo nemožemo tvrditi.
Složno udarnički odrađen je ogroman posao ali je isto tako ostalo mnogo još da se uradi.
Svako u svojoj moči i mogučnosti bez da ističemo bilo koga posebno jer na ovakoj žestokoj vrelini svi su djelovali sa istim ciljem-Uraditi što više i bolje-
Treba se nadati da če sledeča akcija biti još masovnija a samim tim i učinak veči.
Ova akcija je pokazala da se zajedničkim radom dosta toga može uraditi a posla u našem Kozluku zaista ima dosta.
Treba se nadati da če se uskoro krenuti u nastavak započetih radova uz veči odziv mještana .kozlukonline.com