Header

Kozluk:Akcija "Svijetlost za Kozluk" privedena kraju

Duge zimske noči u Kozluku,  više neće  proticati u mrklom mraku.

Nakon  uspješne akcije "Svijetlost za Kozluk" i veoma dobrog odziva-učešča građana Kozluka organizacioni tim koji je vodio ovu akciju dostavio je i izvješta o svom radu na uvid.

Izvještaj prenosimo u cijelosti;


Dragi moji Kozlučani.Akcija "Svijetlost za Kozluk"je privedena kraju.Objavljujem konačni spisak donatora.Utrošeni sredstava i ostatak novca koje čemo upotrijebiti u sledečoj akciji a vi če te odrediti kojoj.


 UGRAĐENA je 101 svjetiljka!!


Ukupno je prikupljeno 32.869 KM, potrošeno 20.350 KM   OSTALO ;5517 eura + 400 chf+ 200 usd+ 200 can + 200 aud, što  ukupno   iznosi 12.519 KM OSTATKA !!


U ime cijelog tima, hvala svima koji su na bilo koji način učestvovali i podržali ovu akciju. Akciju, koja je pokazala da se zajedništvom može dosta toga uraditi.
Cjelokupni spisak donatora,računi od troškova nabavke i rada, biče u skorije vrijeme, dostupni na uvid na izlogu kancelarije budučeg "Udruženja građana Kozluka"

1. Alispahić Emka 100 Eur
2. Avdić Saud iz Lukavca 100 Eur
3. Bajrić Fadil i Remza 50 Eur
4. Banjanović  Hadži Muhamed 100 Eur
5. Banjanović ( Junuz) Husein 100 Eur
6. Banjanović (Junuz) Jusuf 100 Eur
7. Banjanović (Ševko) Adil 100 Eur
8. Banjanović (Ševko) Suljo 100 Eur
9. Banjanović Sabahudin 100 Eur
10. Banjanović Senad i Velida 100 Eur
11. Bektašević Hanumka 100 Eur
12. Bičić Enes 100 Eur
13. BM Company  450 KM
14. Brkić (Mustafa) Almir 100 Eur
15. Buljubašić (Elmaz)Nijaz 50 Eur
16. Buljubašić (Nijaz)Samir 100 Eur
17. Čajkić Muhidin-Nihad 100 Eur
18. Čatić Mujo Alija  100 Eur
19. Delić Hadžić Ajša 100 Eur
20. Delić Neuke Mejra 100 Eur
21. Dulić Amela 100 Eur
22. Džinić (Nurija) Amela 100 Eur
23. Džinić Džemil 100
24. Džinić Mirzet i Ismet 150 Eur
25. Ferhatbegović Hodić Fatima 100 Eur
26. Galjić Džinić Minka 100 Eur
27. Grabčanović (Abdulah) Vildana 50 Eur
28. Grabovac (Bajro) Husein 100 Eur
29. Hadžialić (Safeta) Vahidin 100 Eur
30. Hadžialić Hajrudin Rus 50 Eur
31. Hadžialić Muhamned 100 USD
32. Hadžialić Šemsudin Bego 50 Eur
33. Hadžić (Abdulah) Mirza 50 Eur
34. Hadžić (Asim) Hajrudin 100 Eur
35. Hadžić (Hakija) Bakija 100 Eur
36. Hadžić (Mustafa)Esad 100 Eur
37. Hadžiefendić  Muriz Čulo 100 USD
38. Hadžimuratović (Elmaz) Muhamed 200 Eur
39. Hadžimuratović Salim  100 Eur
40. Hadžimuratović Samir 100 Eur
41. Hajrić (Adil) Mirza 200 Eur
42. Halugić (Husejn) Salih 100 Eur
43. Halugić Salim 100 KM
44. Hamidović Adem 100 Eur
45. Hamidović Said 200 Eur
46. Hamzić Isa 200 Eur
47. Hamzić Osman 250 Eur
48. Hamzić Safija i Muris 173.8 USD
49. Harambašić Huso Ibrahim 100 Eur
50. Harambašić Senahid Pifre 100 Eur
51. Hergić Muhamed 50 Eur +50KM
52. Hublić ( Alija) Salih 100 100 CHF
53. Hublić Amina 0 100 KM
54. Hublić Hasan 200 CAD
55. Hublić Ismet 200 AUD
56. Husić (Fadil) Adil 100 Eur
57. Husić Ramo 100 Eur
58. Ibrahimović Mehmedalija 100 Eur
59. Imamović Sead 100 Eur
60. Istefi Delić Fatima 100 Eur
61. Jakupović  ( Sabit) Ahmet 50 Eur
62. Jakupović Mirsad 100 Eur
63. Jatić (Abdurahman) Mirzet 100 Eur
64. Jatić (Sakib) Samir 177.5 Eur
65. Jatić (Šemso) Vahid 100 Eur
66. Jatić Ismet 100 Eur
67. Jatić Jusuf Nihad i Raska 80 50
68. Jatić M. 100 Eur
69. Jatić Nedžad 100 KM
70. Jatić Senad 83 USD
71. Jukić Hasan 150 KM
72. Jurkov Krešo 100 CHF
73. Kahrimanović Hazim 50 Eur
74. Kahrimanović Hazim 50 EUR
75. Kalabaluković Amir 264.3 USD
76. Kalabaluković Avdulah 100 Eur
77. Kalabaluković Mahmut i Hedija 200 Eur
78. Karamujić ( Mustafa) Mehmed 100 KM
79. Kupinić Asim i Azra 100 Eur
80. Lolić Hajro 100 Eur
81. Marhošević Adnan i Hana 100 Eur
82. Marhošević Aldina 109 Eur
83. Marhošević Ferhatbegović Halida 100 Eur
84. Marhošević Mela  500 Eur
85. Marhošević Mujo Mensur 100
86. Marhošević Selver 50 Eur
87. Mehić Halid i Dila 100 Eur
88. Mehmedbegović Nedret i Senada 100 Eur
89. Mehmedović Ismet-Ićo 100 Eur
90. Mehmedović Nedžad i Hedija 100 Eur
91. Mehmedović Satka 50 eur
92. Mejra Erwin Heumeier Marhošević 100 Eur
93. Memić Ef. Ahmed 100 KM
94. Memišević Huso 50 Eur
95. Memišević Muhamed i Edin 200 Eur
96. Mešanagić Avdo 100 Eur
97. Mešanagić Salko i Ibro 100 Eur
98. Mešanagić Sejad 100 Eur
99. Mulaibišević Mirsad 150 Eur
100. Mulaibišević Omer 100 Eur
101.  Muminović (Šaban) Smajil 100 Eur
102. Nuhanović Ahmo Amir 100 Eur
103. Nuhanović Dino 200 Eur
104. Omerović (Himzo) Izo 100 Eur
105.  Omerović (Izo) Irfan 100 Eur
106.  Omerović Fadil 100 Eur
107. Osmanbegović Alden 150 KM
108. Pekmezović (Hasan) Emir i Emina 100 Eur
109. Pekmezović (Jusuf) Ševko 200 Eur
110. Pekmezović Admir 83 USD
111. Pekmezović Esad 100 Eur
112. Pekmezović Ramo 100 Eur
113. Pekmezović Vehab 100 KM
115. Pezerović Fatima i Mirsad 250 Eur
116. Puškarević Mustafa 200 Eur
117. Ramić Jurkov Jasmina 100 CHF
118. Ramić Parolini Zumreta 100 CHF
119. Ramić Ramo 165.38 CHF
120. Ramić Sabaheta 100 Eur
121. Ramiić Mujo i Sabina 100 100 Eura
122. Rešić Samir 200 KM
123.  Rizvić (Salko) Fuad 116.86 USD
124. Rizvić Rizvan 150 Eur
125. Šabić (Suljo) Maida 100 Eur
126. Šabić Ahmet Adnan 100 EUR
127. Šabić Hamdija 100 Eur
128. Šabić Nijaz 100 Eur
129. Šabić Salim 100 Eur
130. Šaulić Mujica Sadik 150 KM
131. Selimović Salih 100 Eur
132. Serdarević (Asim) Midhat 100 Eur
133. Serdarević (Midhat) Husejn 100 Eur
134. Smajić Enver i Rizafeta 100 Eur
135. Smječanin Suad i Dževdeta 50 KM
136. Spahić (Osman) Meho 100 Eur
137. Spahić Nurija 100 Eur
138. Spahić Sabahudin 100 Eur
139. Spahić Ševala 100 Eur
140 Suljić Sead 100 Eur
141 Sultanović Kupinić Zenaida 100 Eur
142 Terzić Ajiša 100 Eur
143 Terzić Mirsad 400 Eur
144 Terzić Mustafa  100 Eur
145 Tičević (Safet) Fikret 100 Eur
146 Vehapi Ćazima 83 USD
147 Velagić Sakib 86.25 USD
148 Velagić Vehad  86.25 USD
149 Zahirović Ragib 177.5 Eur
150 Zaklan Ćamil Esad Ilidža 50 KM
151 Zejnilagic Berkovic Alma 100eur
152.Memisevic Mehmedalija 100 eur


Ukupno UGRAĐENA 101 svjetiljka!!


Ukupno je prikupljeno 32.869 KM, potrošeno 20.350 KM   OSTALO ;5517 eura + 400 chf+ 200 usd+ 200 cand + 200 aud, što  ukupno   iznosi 12.519 KM OSTATKA !!


Cjelokupni spisak donatora,računi od troškova nabavke i rada, biče u skorije vrijeme, dostupni na uvid na izlogu kancelarije budučeg "Udruženja građana Kozluka"

U ime tima; Terzić Mirsad Terza

Izvor: kozlukonline.com