Header

CIK BiH objavio preliminarne kandidatske liste za Lokalne izbore

SARAJEVO, (Patria) - Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori.ba objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i 396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40
(20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku:
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_ka ndidatske_liste_2020_14_9.pdf

nap.ba