Header

Vijeće ministara BiH o migrantskoj krizi

SARAJEVO, (Patria) - Sjednica Vijeća ministara BiH bit će održana danas.

Na dnevnom redu će se naći i materijali Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine koji se odnose na stanje u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi sa povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu i to Informacija sa sveobuhvatnim Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo sigurnosno BiH pripremilo je Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu, Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juni 2019. godine, Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juli 2019. godine kao i o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2019. godine.

Također, bit će predložen Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

nap.ba