Header

Ashdown: Specijalni izaslanik za Balkan je neophodan

Lord Paddy Ashdown, nekadašnji visoki predstavnik i posla­nik u Domu lordova, česti­tao je Komitetu za vanjske poslove ovog doma na dobro urađenom poslu koji je kru­nisan izvještajem s preporu­kama o tome kako se Velika Britanija treba ponašati na Balkanu nakon što ta zemlja napusti Evropsku uniju, piše Dnevni avaz.

 

 - To je dobar izvještaj s čijim se preporukama u naj­većoj mjeri slažem. Volio bih da su dali više pažnje ulozi SAD te da se Britanija snažno angažira na tome da EU čvrsto insistira na prin­cipima na kojima se temelji i ona sama. Ti se postulati moraju apsolutno poštivati i provoditi na Balkanu, kako bi region mogao biti sastav­ni dio EU. Izvještaj skreće pažnju na Balkan i sugerira šta bi trebalo biti urađeno u tom regionu koji je EU, uključujući i moju državu, zapostavila. Na britanskoj je vladi da odluči šta će raditi na Balkanu. Ovo su samo dobre preporuke koje je Ko­mitet uradio - ističe Ashdown.

 

  On kaže da ga, ipak, bri­ne to što još ne vidi sprem­nost EU da se odista bavi Balkanom.

 

  - Istina, sve se više unutar institucija u Briselu priča o Balkanu, što je dobra stvar. Ali, davno sam naučio da ljude vrednujem po djelima, a ne po riječima. Djela, ali onih istinskih, koja će doni­jeti poboljšanje stanja na Balkanu, još nema - upozo­rava on.

 

  Ashdown ističe da će zvanični London insistirati na tome da čvrsto sarađuje sa EU, posebno na pitanjima odbrane i sigurnosti te vanj­ske politike. Ako to bude ta­ko, onda je Balkan idealno mjesto da se to i demonstri­ra.

 

  - Uvijek sam isticao da je za Balkan potrebna koor­dinirana politika Zapa­da. EU je atraktivan cilj. Zapad stoga mora insistirati na tome da se članstvo u taj prestižni klub može ostvariti sa­mo ako se u cijelosti prihvate i provode evropski standardi. Potrebni su nam transatlantski savez i akcija. Pitanje je da li su Vašington i Brisel spremni na takav korak - kazao je Ashdown za Avaz.

 

  Upitan da li to znači da je potreban izaslanik za zapadni Balkan, koji bi provodio takvu politiku, odgovorio je potvrdno.

 

  (Vijesti.ba / FENA)